Konzultace - obnovitelné zdroje

- energie vody

- energie větru

- energie slunečního záření , fotovoltaické elektrárny

- využití tepelných čerpadel

- spalování biomasy


Kontakt

Miloslav Bořil Soběsuky 58
798 03 Plumlov
+420 606 263 543
+420 582 393 584
mboril@volny.cz