Diagnostika parokondenzátních systémů


- proměření stávajících parokondenzátních systémů  , včetně technologií


- vypracování technické  zprávy ( naměřené údaje , upozornění na kritická místa , návrhy řešení )

Kontakt

Miloslav Bořil Soběsuky 58
798 03 Plumlov
+420 606 263 543
+420 582 393 584
mboril@volny.cz