Výkup NEPOTŘEBNÝCH ZÁSOB

 Sháníme 
Redukční mechanické ventily - typy 2301, 2311 ,2351 atd
Odvaděče prního kondenzátu - CNU 
Regulátory Mertik
Servopohony KLIMAKT
 

Kontakt

Miloslav Bořil Soběsuky 58
798 03 Plumlov
+420 606 263 543
+420 582 393 584
mboril@volny.cz